Bodén & Lindeberg
Svenska   |   English   |   Suomi
Startsidan Om oss Sortiment Kvalitet Miljö Nyheter Samarbetspartners KontaktBodén & Lindeberg är som livsmedelsföretag beroende av en sund yttre miljö. Det är angeläget för oss att visa respekt för naturen och medverka till en hållbar utveckling genom att kontinuerligt arbeta med att förbättra vår verksamhet ur miljöperspektiv. Vår syn på miljöfrågor grundas på kretsloppstänkandet. Det är en självklarhet att vi har ansvar för att hushålla med naturens resurser och påverka miljön så lite som möjligt.

 Bodén & Lindebergs miljö mål är att utveckla och tillämpa arbetsmetoder och arbetssätt så att vi förverkligar vår miljöpolicy. Vi skall se över miljöpolicyn kontinuerligt så att den stämmer överens med vår strävan att minimera miljöeffekterna av vår verksamhet.

Vi skall:

  • Bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och godkänd praxis samt på eget initiativ genomföra miljöförbättringar.
  • Arbeta aktivt för att reducera mängden avfall och ytterligare utveckla källsortering där detta är möjligt inom områden som produktion, lager och distribution.
  • Minska utsläpp och energiförbrukning under lagring, produktion och transport av våra varor och produkter.
  • Välja förpackningar som ger minsta möjliga miljöpåverkan utan att göra avkall på produktsäkerhet och produktkvalitet.
  • Informera våra leverantörer om vår Miljöpolicy, då de har en viktig del i miljöarbetet. Bodén & Lindebergs Miljöpolicy skall vara känd och efterföljas av våra leverantörer.
  • Utbilda vår personal i miljöfrågor och uppmuntra dem till miljömedvetande på arbetsplatsen, i hemmet och ute i samhället.