Bodén & Lindeberg
Svenska   |   English   |   Suomi
Startsidan Om oss Sortiment Kvalitet Miljö Nyheter Samarbetspartners KontaktBodén & Lindeberg ser kvalitetsbegreppet som ett av de viktigare elementen i sin strävan mot total kundtillfredsställelse. Livsmedelssäkerhet ingår som en naturlig del i vårt arbete med att skapa ett förtroende för våra kunder. Bodén & Lindebergs produkter ska vara säkra, tillverkade och transporterade på ett sätt, som accepteras av våra kunder och efterföljs av våra leverantörer.

Visuell granskning sker av alla partier som kommer in. Huruvida prover ska tas för analys på laboratoriet beror på en rad faktorer såsom produktens karaktär, gällande lagstiftning, ursprungsland och leverantör, men framförallt vår erfarenhet samt våra kunders önskemål. Vi använder oss av ett ackrediterat analysföretag för samtliga analyser. Till merparten av de produkter vi köper medföljer ett certifikat. Bodén & Lindeberg är BRC-certifierade enligt standardens högre nivå A, sedan 2005. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) är en integrerad del i vårt kvalitetssystem.

Till alla våra produkter finns produktspecifikationer. Informationen i dem grundar sig på aktuell lagstiftning, den information och de garantier vi har fått av våra leverantörer samt statistik över våra provresultat. Produktspecifikationerna kontrolleras och uppdateras löpande. Huvuddelen av våra leverantörer har vi även besökt, auditerat, och därefter godkänt.

Bodén & Lindeberg eftersträvar att våra leverantörer arbetar enligt Fair Trade, dvs. följer standarden ILO (International Labour Organisation), har en policy vilken förbjuder barnarbete, samt lyder en utarbetad etisk standard.